22. den, povodí Amuru, Rusko

ikona 1+
ikona 1+
ikona 30+
ikona
ikona

Dvacátý druhý den to byla brnkačka. Všichni už jsme tak vytrénovaní, že jsme zbývající vrcholky v Číně přefrčeli jedna báseň. U města Blahověščensk v Amurské oblasti jsme přejeli do Ruska. Celá tato poslední ruská etapa se bude odehrávat v povodí řeky Amur, město samo leží na soutoku Amuru se Zejou. 

Zastavení dvacáté druhé: povodí Amuru, Rusko

Blahověščensk získal své jméno podle místního farního kostela Zvěstování (rusky Blagoveščenje). Největší rozkvět zažil z počátku 20. století díky zlaté horečce a pozicí na čínské hranici, pouhých pár set metrů od města Chej-che. Mezi městy funguje zóna volného obchodu. Nachází se zde jedna z nejpočetnějších čínských komunit, protože tu je jednoduchá emigrace do Ruska. Blahověščensk zařizuje mnoho čínských institucí a nedávno bylo dokonce postaveno nové sídliště Severnyj s nabídkou levného bydlení pro příchozí číňany.

Krajina, kterou jsme dnes projížděli, je protkána řekami a říčkami, které se vlévají do Amuru. Od Blagověščensku do Chabarovsku teče řeka podél sníženého okraje Zejsko-burejské roviny a poté protíná hřbet Malý Chingan a vtéká do Středněamurské nížiny. Na tomto úseku Amur získává charakter rovinné řeky. Teče širokou dolinou a koryto je lemováno nízkými bažinatými břehy. Výjimku tvoří 150 km dlouhý úsek, na kterém řeka protíná Malý Chingan, kde řeka protéká malebným kaňonem v jediném korytě a vytváří mohutný vodní tok. Na středním toku získává Amur hlavní vodní zdroje. Ústí zde do něj všechny hlavní přítoky zleva Zeja a Bureja a zprava Sungari a Ussuri.

50. rovnoběžka vede severně od Dolnoamurské nížiny, protíná Burejnský hřeben a opět se setkává s Amurem v širokém úvalu s velkým množstvím jezer. Jezera jsou spojená s Amurem průtoky. Největší jsou Boloň, Udyľ, Oreľ, Kizi. Celkem měří Amur 2 824 km a ústí přes Amurský liman do Sachalinského zálivu Ochotského moře. Za ústí byla stanovena spojnice mysů Ozerpach a Pronge. Hlavní část vody získává řeka díky letním a podzimním monzunovým dešťům. V dubnu stoupá voda díky tání sněhu v rovinách a v květnu díky tání sněhu na horách. Nejnižší úrovně hladiny dosahuje na konci zimy. Rozdíl výšky hladiny činí na horním a středním toku 10 až 15 m. Za léto dochází ke 4 až 6 povodním, nůže být zatopené i celé 250 000 město Blagověščensk nebo Chabarovsk v předhůří sopečného Sichate–Aliňu.

My jsme zastavili u jednoho z přítoků jezera Boloň (Bolen, Nuri-Od-žal nebo Boulen-Odžal), řeky Charpi. Jezero má rozlohu 338 km², čímž je největším jezerem v povodí dolního Amuru. Dosahuje hloubky 3 m. Je asi 70 km dlouhé a maximálně 20 km široké. S Amurem Je spojeno 9 km dlouhým průtokem. Zítra jezero objedeme po jeho severní straně, přeplaveme asi 2 kilometry široký úsek Amuru a čekají nás další říčky, pohoří Sichote–Aliň a pobřeží Tatarského průlivu.

Pohoří Sichote–Aliň je známé podle pádu meteoritu 12. února 1947 kolem 10:38 místního času (0:38 UT). Od severu přiletěla ohnivá koule a za ohlušujícího hluku se postupně rozpadala na menší části. Pak zmizela někde v půli cesty mezi městy Vladivostokem a Chabarovskem, a o několik minut později se ozval ohlušující zvuk, připomínající těžkou dělostřelbu, odrážející se od svahů hor. Také se projevila tlaková vlna, která v některých případech rozbíjela okna a působila drobné škody. Jev byl zaznamenán z okruhu několika set kilometrů od místa dopadu a zůstala po něm na obloze kouřová stopa o délce přes 30 km, která byla viditelná několik hodin. Díky tomu, že pád meteoritu pozoroval i sovětský malíř P. J. Medvedev, je tato událost zaznamenána na jednom jeho obrazu. Medvedev se právě díval skrz okno a kreslil skicu krajiny, když přesně oním směrem proletěla ohnivá koule. Neváhal a pod bezprostředním dojmem ji i s kouřovou stopou co nejvěrněji zakomponoval do svého díla. V roce 1957 byl obraz reprodukován na známce, vydané k desátému výročí dopadu.

Na pátrání po dosud neobjevených kouscích meteoritu asi nebudeme mít dost času. Podle našich momentálních denních průměrů přeplaveme i Tatarský průliv (prvních 120 mořských kilometrů) na ostrov Sachalin. V případě, že najedeme více, než 600 kilometrů, přespíme v Ochotském moři. Doufám, že máte zabalené spolehlivé matrace.

Dnes jsme ujeli 879,81 km, celkem už 8 676,16 km.

ikona

Výdej energie

1 je minimum, 5 je maximum měřeno neprofesionálním sportovcem

ikona

Počet osob

číslovka označuje počet osob pro které je aktivita určená

ikona

Časová náročnost

1/2 dne, 1 den ...

ikona

Potřeba sportovního vybavení

sportovní náčiní

ikona

Za každého počasí

partner

Anketa

Nejraději mám?