23. den, Plovací blány nasadit!

ikona 1+
ikona 1+
ikona 30+
ikona
ikona

Naše vodní etapa začala! 

Zastavení dvacáté třetí: Z moře do moře

Nejprve jsme po překonání deseti menších řek objeli jezero Boloň, ale hned na to nás čekala výzva v podobě Amuru a dalších jeho přítoků na druhé straně. Trochu jsme sice proschli v pohoří Sichote–Aliň, i když jeho nejvyšší bod v místě našeho průjezdu nás nijak neohromil – 892 metrů nad mořem, no co to je.

Po přejetí hor jsme se ocitli na pobřeží Tatarského průlivu. Tatarský průliv je mezi asijským kontinentem a ostrovem Sachalin. Propojuje Ochotské moře na severu s Japonským mořem na jihu. Dlouhou dobu byl považován za záliv. Prvním, kdo prokazatelně proplul průlivem byl japonský mořeplavec Rinzó Mamija až v roce 1809, a jeho jménem nazývají průliv Japonci. Teprve v roce 1848 proplul průlivem Gennadij Něvelskoj jako první Rus. Ještě v době Krymské války byla existence průlivu ruským státním tajemstvím s cílem zabránit případnému proplutí britské flotily do Ochotského moře.

Pro malou hloubku průlivu, která je v mořskými vlky charakterizována již jako útes, je průliv využíván pouze zřídka, a to za dobrých podmínek v případech, že loď není plně naložena. Všeobecně je dávána přednost obeplutí Sachalinu. V nejužším místě je široký 7,3 km, největší šířka se udává 324 km v jižní části, 40 km v severní. My si střihli 120 kilometrů a byli na druhém břehu, na ostrově Sachalin.

Sachalin je podlouhlý ostrov v severním Pacifiku severně od Japonska. Je to největší ostrov patřící Rusku a administrativně spadá pod Sachalinskou oblast. Od asijské pevniny je oddělen Tatarským průlivem, od japonského ostrova Hokkaidó La Pérousovým průlivem. U Sachalinu leží dva malé ostrovy Moneron a Tulení. Původními obyvateli Sachalinu jsou Nivchové a Orokové, kteří obývají severní oblasti. Tradičně se živí lovem, rybolovem a Orokové také chovem sobů. Kromě nich zde také žili Ainuové kteří obývali jih a také Kurilské ostrovy.

Sachalin se stal Evropanům známým díky cestám Ivana Moskvitina a Martina Gerritsze de Vries v 17. století a ještě více díky Jean-Françoisovi de La Pérouse (1787) a Ivanovi Krusensternovi (1805). Oba ho však považovali za poloostrov, protože neznali Tatarský průliv. V roce 1845 vyhlásilo Japonsko jednostrannou suverenitu nad celým ostrovem. Po proplutí prvního Rusa Tatarským průlivem v roce 1849 Rusko vyslalo osadníky, kteří zde, navzdory čchingským nárokům, založili uhelné doly, zřídili správu, školy, vězení a kostely.

V roce 1855 podepsalo Rusko s Japonskem Šimodskou dohodu, která deklarovala, že obě národnosti mohou obývat ostrov: Rusové na severu a Japonci na jihu bez jasné hranice mezi nimi. V roce1875 japonsko podstoupilo Sachalin Rusku výměnou za Kurilské ostrovy. Po Rusko-japonské válce se jižní část ostrova pod 50. rovnoběžkou navrací Japonsku; Rusové udrželi zbylé tři pětiny oblasti. Jih Sachalinu byl spravován Japonskem jako Karafuto-čō s hlavním městem Tojoharou, dnešním Južno-Sachalinskem. Po II. světové válce byly do Japonska vystěhováni zbylí Japonci a 2. ledna 1947 se celý Sachalin stal součástí ruské Sachalinské oblasti. Podle japonského oficiálního stanoviska není však o příslušnosti Sachalinu ještě rozhodnuto a na japonských mapách je označován jako “Země Nikoho”. Přestože není mezi Ruskem a Japonskem podepsána oficiální mírová smlouva, a referendum o připojení Sachalinu k Japonsku je stálým tématem. Řada obyvatel, kteří přebývají v krajně neutěšených podmínkách, smutně pošilhává po japonské životní úrovni a podle sociologů by jim materiální dostatek mohl vynahradit hrdost na to, že žijí v zemi, která zvítězila ve 2. světové válce.

Po přejetí Sachalinských hor jsme si chvíli odpočinuli na pobřeží a šup do moře, tentokrát Ochotského. V něm jsme uplavali 373 kilometrů a uložili se ke spánku. Zítra nás čekají Kurilské ostrovy a pak už jen oceán a oceán. Zdolali jsme 924,1kilometru, čeká nás 5 700 kilometrů Tichým oceánem a pak Kanada.

ikona

Výdej energie

1 je minimum, 5 je maximum měřeno neprofesionálním sportovcem

ikona

Počet osob

číslovka označuje počet osob pro které je aktivita určená

ikona

Časová náročnost

1/2 dne, 1 den ...

ikona

Potřeba sportovního vybavení

sportovní náčiní

ikona

Za každého počasí

partner

Anketa

Nejraději mám?