28. den, Tichý oceán IV – Aleutští lovci velryb

ikona 1+
ikona 1+
ikona 30+
ikona
ikona

Dvacátý osmý den jsme v divokém moři urazili 1229,96 kilometru a podepluli nejbližší Aleutské ostrovy. Dostáváme se do oblasti těch větších, obydlených. Původní obyvatelé Aleuté (vlastním jménem Unangan či Unanga, což znamená Pobřežní lidé) byli rozšířeni od Aleutských ostrovů, přes Pribilolovy ostrovy a západní část Aljašského poloostrova; na Komandorských ostrovech (součást Kamčatské oblasti) a na Beringově ostrově.

Zastavení dvacáté osmé: Tichý oceán IV

Soudí se, že Aleuté poprvé přišli na Aleutské ostrovy v době, kdy byla Asie a Amerika spojena tzv. Beringovou šíjí, nejpozději před 10 000 – 12 000 lety. Vynalezli kajaky, které jsou vedle kajaků Eskymáků ze západního Grónska nejdokonalejšími malými plavidly používanými domorodci. Jsou vyrobené z kůží a naplaveného dřeva a svou rychlostí a schopností navigovat na rozbouřeném moři se vyrovnají, či dokonce předčí, moderní mořské kajaky. Aleuté používali své kajaky zvané bajdarky k rybolovu, lovu mořských savců a k nebezpečnému lovu velryb.

Lov velryb v původní aleutské podobě nemá nic společného se současnými průmyslovými masakry. Domorodci lovili velryby pro obživu, ale pouze v určitých teritoriích kolem ostrovů. Velrybářským výpravám předcházela řada magických rituálů a provázely je pověry. Lovci velryb byli privilegovanou kastou, věřilo se, že umírají mladí, případně zešílí. Po smrti bývala těla zvláště proslavených lovců mumifikována, hezky oblečena a s bohatou výbavou ukládána do posvátných pohřebních jeskyní v útesech nad mořem. Lovci pak mumie před lovem navštěvovali a přinášeli jim dary, aby k dalšímu lovu získali jejich požehnání. Pokud lovce zabila při lovu velryba (což nebylo nijak ojedinělé), jeho tělo bylo rozkrájeno na malé kousky, o které se ostatní lovci mezi sebou podělili. Těmito kousky pak potírali hroty svých loveckých šipek, sušili je a nosili je při sobě jako talismany pro příští lov. Někdy však bylo celé tělo zabitého lovce umístěno do štěrbiny v útesu nad mořem do doby, než se opět mělo vyplout k lovu. Pak bylo vyzvednuto a ponořeno do vody potoka či jezírka, v této vodě se pak druzi mrtvého koupali a pili ji, aby získali odvahu a příslib úspěchu.

Aleutští lovci lovili velryby tak, že na ně z kajaků vrhali otrávené šipky – dřevěné, dlouhé asi 1,2 metru, s kostěnou špicí opatřenou háčky a zakončenou kamenným hrotem. Hroty byly před lovem potírány magickým lektvarem tajného složení, jehož nejúčinnější složkou byly zřejmě drcené kořeny oměje vlčího moru, které obsahují jedovaté látky. Do lektvaru se přidávaly další přísady – tuk z mrtvých lovců, tkáň z jejich mumií, nohy čmeláků, velcí černí brouci, malí ráčci, útržky vdovského oblečení atd. Lov se konal v letním období, lovci k sobě někdy velryby lákali pomocí kouzelných písní a zaříkadel. Velrybu se snažili zasáhnout z levé strany v blízkosti hřbetní ploutve. Pokud se to povedlo, urychleně se od běsnícího kytovce vzdálili. Byla-li velryba správně zasažena, jed ze šipky paralizoval její ploutve a utonula. Za dva až tři dny pak vyplavalo tělo na hladinu.

V momentě, kdy lovec velrybu zasáhl, musel se vrátit do vesnice a stáhl se do ústraní, do malé chýše. Tam zůstal bez jídla i pití, choval se jako nemocný a naříkal jako umírající velryba. Tím se jí snažil přesvědčit, aby zemřela. Zatím ostatní vesničané čekali a když velrybí tělo vyplavalo, vydali se na kajacích pro něj a dopravili ho ke břehu. Mohlo se ale stát (vlivem počasí a mořských proudů), že bylo zaneseno jinam a stalo se nečekanou a vítanou kořistí jiné vesnice. Když byla mrtvá velryba vytažena na břeh, byl přivolán z chýše lovec. Z místa, kam velrybu zasáhl, vyřízl velký kus masa, který byl považovaný za otrávený. Lovec z něj vyjmul hrot své šipky a maso zakopal na pláži. Teprve potom bylo velrybí tělo dále porcováno a zpracováváno.

Pokud by nám to jelo i v neděli tak, jako v sobotu, ukousli bychom pořádný díl oceánské etapy a přiblížili se k Aljašskému zálivu a ke Kanadě.

ikona

Výdej energie

1 je minimum, 5 je maximum měřeno neprofesionálním sportovcem

ikona

Počet osob

číslovka označuje počet osob pro které je aktivita určená

ikona

Časová náročnost

1/2 dne, 1 den ...

ikona

Potřeba sportovního vybavení

sportovní náčiní

ikona

Za každého počasí

partner

Anketa

Nejraději mám?