34. den, Portage la Prairie

ikona 1+
ikona 1+
ikona 30+
ikona
ikona

Naše kanadská etapa pokračuje stále se pozvolna svažujícím terénem. Projíždíme jednou ze tří takzvaných prérijních provincií, což je označení pro území, kde se nacházejí Kanadské prérie – jde o Albertu, Saskatchewan a Manitobu. 

Zastavení třicáté čtvrté: Portage la Prairie

Prérie přitom nepokrývají celé území těchto provincií, ale pouze v jejich jižní části – mezi hranicemi s USA, kanadskou částí Skalistých hor a Kanadským štítem. Představují nejsevernější část Velkých planin, které jsou tvořené soustavou plošin a pokryté převážně prérijní vegetací, popřípadě stepními travinami. Na území, které pokrývají prérie, je také soustředěna naprostá většina populace prérijních provincií.

Dojeli jsme do oblasti velkých jezer, Manitobského a Winnipežského. Jezero Manitoba je pozůstatkem obrovského ledovcového jezera Agassiz v povodí řeky Nelson. Má rozlohu 4 700 km² s maximální hloubkou 20 m, Winnipežské jezero 24 514 km², maximální hloubku 36 m a leží v nadmořské výšce 217 m. Okolo jezer jsou bažinaté lesy.

Největším přítokem je řeka Saskatchewan, dalším velkým přítokem je Red River of the North. Z jezera odtéká řeka Nelson, která ústí do Hudsonova zálivu, spojeného jak s Atlantikem, tak i Severním ledovým oceánem.

Město, ve kterém jsme se zastavili, se jmenuje Portage La Prairie. Žije tu asi 13 000 obyvatel. V Kanadě hraje prim v počtu slunečních dní během letních měsíců. Jméno je odvozeno z francouzského slova Portage, což znamená nést kánoi po souši mezi vodními cestami. V tomto případě „portage“ byla prérií mezi řekou Assiniboine a jezerem Manitoba.

Řeka Assiniboine (Assiniboine River) je 750 km dlouhá. Pramení na Centrální planině západně od jezera Winnipeg. Na dolním toku je část jejích vod z Portage Diversion odváděna 29 km dlouhým kanálem do jezera Manitoba a dochází tak k bifurkaci. Do Red River of the North se vlévá zleva ve Winnipegu.

První evropští osadníci začali do této oblasti přijíždět v roce 1850 a začali kupovat pozemky od místních domorodců. Arciděkan anglikánské církve William Cochrane postavil školu a kostel a okolo se začala formovat komunita. V roce 1907 získalo Portage status města a stalo se regionálním centrem zemědělství, obchodu, výroby a dopravy v provincii Manitoba.

Ve městě je několik krásných zalesněných parků a v okolí i kempy a veřejné pláže. Jednou z nejoblíbenějších atrakcí je víceúčelová stezka podél jezera vhodná pro pěší turistiku, cyklistiku, skateboarding, in-line bruslení i běh.

Kromě vápencové radnice navržené Thomasem Fullerem, který také navrhl budovy parlamentu v Ottawě je město domovem mnoha dalších kulturních památek. Například anglikánský kostel Panny Marie postavený v roce 1854. Stejně jako ve Spojených Státech, i tady jsou jako památky označovány stavby z přelomu 19. a 20. století. Dalším turisticky atraktivním bodem je největší plechovka Coca Coly na světě, na místě bývalého vodojemu.

Před námi co by kamenem dohodil je město Winnipeg a pak nás čeká krajina tisíce jezírek, říček, ostrovů a bažin.

ikona

Výdej energie

1 je minimum, 5 je maximum měřeno neprofesionálním sportovcem

ikona

Počet osob

číslovka označuje počet osob pro které je aktivita určená

ikona

Časová náročnost

1/2 dne, 1 den ...

ikona

Potřeba sportovního vybavení

sportovní náčiní

ikona

Za každého počasí

partner

Anketa

Nejraději mám?